Jak wziąć kredyt przy umowie zlecenie lub umowie o dzieło?

Wiesz z pewnością, że zanim bank podejmie decyzję w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku kredytowego, ocenia zdolność kredytową klienta. A co, jeśli nie jesteś zatrudniony na umowie o pracę, a zamiast tego pracujesz w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło? Czy w takiej sytuacji bank odmówi ci kredytu?

Czy można dostać kredyt, pracując na umowie zleceniu lub umowie o działo?

Praca na umowę zlecenie nie jest czymś, co by cię z miejsca dyskwalifikowało jako kredytobiorcę. Wręcz przeciwnie. Choć klienci zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony są tymi preferowanymi przez banki, pamiętaj o jednym – umowa, w oparciu o którą pracujesz, jest tylko jednym z czynników, które bank weźmie pod uwagę przy ocenianiu twojej zdolności kredytowej. Oprócz tego liczą się takie aspekty jak historia kredytowa, wysokość dochodów, liczba osób na utrzymaniu, wiek, stan cywilny, wykształcenie, zawód i okres zatrudnienia.

Dopiero po wzięciu pod uwagę łącznie tych wszystkich kwestii bank może ocenić, czy wnioskodawca jest wiarygodny i rzetelny. To oznacza, że pracując na umowie zleceniu, możesz być dla banku o wiele wiarygodniejszym klientem niż ktoś na umowie o pracę, jeśli inne z wymienionych wyżej aspektów będą w twoim przypadku przedstawiać się korzystniej.

Zwłaszcza że niektóre z tych aspektów, takie jak regularność dochodów czy terminowa spłata dotychczasowych zobowiązań, mogą być w ocenie banku ważniejsze niż umowa, na której jesteś zatrudniony. Każdy bank stosuje nieco odmienne podejście do oceny zdolności kredytowej i inne kwestie stawia na pierwszy miejscu.

Kredyt przy umowie zleceniu lub umowie o dzieło – na jakich zasadach?

Wśród cech, które są brane przez bank pod uwagę, jako te świadczące o dobrej zdolności kredytowej wnioskodawcy, panuje więc pewna hierarchia. To, która z nich będzie uznawana za tę najważniejszą, zależy, jak już powiedzieliśmy, od banku i jego własnej polityki w tej kwestii.

Z reguły jednak dla banku najważniejszy nie jest rodzaj umowy, w oparciu o którą zarabiasz na życie, lecz ciągłość twojego zatrudnienia, ponieważ to ona właśnie jest najlepszym gwarantem ciągłości spłaty zobowiązania. Większą szansę otrzymania kredytu masz więc wtedy, gdy możesz pochwalić się długim stażem pracy w danym miejscu oraz ogólnie długą obecnością na rynku pracy.

Bank korzystniej też rozpatrzy twój wniosek, jeżeli będzie mieć pewność, że przynajmniej na jakiś czas będziesz miał jeszcze zagwarantowane zatrudnienie. Dlatego konieczne może się okazać przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy, że po wygaśnięciu bieżącej umowy przez jakiś czas będą zawierane następne, i to nie na gorszych, lecz na równych bądź lepszych warunkach niż dotychczas. W niektórych sytuacjach konieczne może się okazać przyniesienie do banku zaświadczenia od pracodawcy, że przez określony czas, na przykład rok, będzie on chciał nadal mieć pracownika w swojej firmie.

Kredyt przy umowie zleceniu lub umowie o dzieło – jak go wziąć?

Wzięcie kredytu to żadna wielka filozofia, również wtedy, gdy jesteś zatrudniony na umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Możesz udać się do stacjonarnego oddziału dowolnego banku i wypytać o możliwości, jakie masz jako kredytobiorca. Ponieważ jednak nie wiadomo, czy decyzja będzie w twoim przypadku korzystna, lepiej najpierw dokładnie przejrzeć bankowe oferty, aby dowiedzieć się, które banki takich kredytów udzielają.

Karta kredytowa – jak działa?

Na czym polega dokonywanie płatności kartą kredytową? W jaki sposób ona działa? Czym różni się od karty debetowej?

Co to jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to karta płatnicza, którą bank wydaje w ramach przyznanego klientowi limitu kredytowego. Trzeba zaznaczyć, że nie jest ona tym samym co karta debetowa – korzysta się z niej podobnie, ale karta kredytowa nie jest powiązana z kontem osobistym, a zamiast tego środki pobierane są z rachunku kredytowego. Tak naprawdę więc płaci się pieniędzmi niebędącymi naszą własnością, a całą kwotę trzeba później spłacić wraz z odsetkami.

Jak działa karta kredytowa?

W przypadku używania karty kredytowej odsetki naliczane są przez bank od zadłużenia na rachunku karty. Zaczynają być naliczane w momencie, w którym użytkownik skorzysta z karty albo przekroczony zostanie termin jej spłaty.

Można uniknąć płacenia odsetek. Banki oferują karty z okresem bezodsetkowym. Wynosi on zazwyczaj 50-60 dni, z czego 30 dni obejmuje okres rozliczeniowy, a pozostałe stanowią dodatkowy czas na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dokonując płatności kartą pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, na spłacenie kwoty ma się więcej niż 30 dni. Jeżeli spłata zostanie wykonana w tym terminie, nie zostaną naliczone odsetki, a jedyną opłatą, jaką trzeba będzie uiścić, będzie ta za użytkowanie karty.

Część banków oferuje nawet karty kredytowe, w przypadku których użytkownik zostaje zwolniony z wszelkich opłat, pod warunkiem, że będzie korzystał z karty podczas zakupów z odpowiednią częstotliwością albo zapewni odpowiednie wpływy na bankowy rachunek.

Jak założyć kartę kredytową?

Żeby wyrobić taką kartę, trzeba złożyć w banku odpowiedni wniosek. Do tego trzeba przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, a także dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody – zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych dochodach, a także wyciąg z konta bankowego.

Decyzja o wydaniu karty kredytowej jest przez bank podejmowana najczęściej w ciągu tygodnia. Karta zostaje użytkownikowi przysłana drogą pocztową. Żeby móc z niej korzystać, należy dokonać jej aktywacji, podpisać ją, ustalić do niej PIN, a także ewentualne limity dziennych transakcji.

Limity powinny być ustalane szczególnie ostrożnie. Wyższy limit daje nam więcej dodatkowych środków do dyspozycji, a to dla nas oczywiście większa swoboda. Możemy dokonywać płatności, nie troszcząc się zbytnio o to, że przekroczymy limit.

Jednak to właśnie limit trzyma nas w ryzach. Jeśli jest zbyt wysoki, możemy wydawać środki bez skrępowania. Banki chętnie przyznają wyższe limity, licząc właśnie na to, że klienci dokonają płatności kartą na większe sumy, przez co trudniej będzie im spłacić w całości dług, a od niezwróconej kwoty naliczane są wysokie odsetki.

Potrzeba dużej samodyscypliny, żeby nie wpaść w tę pułapkę. Najbezpieczniej jednak jest już na wstępie ograniczyć limit na karcie do takiej kwoty, którą bylibyśmy w stanie spłacić z wynagrodzenia za jeden miesiąc.

Ubezpieczenie kredytu – czy jest obowiązkowe?

Czy mamy obowiązek wykupić ubezpieczenie kredytu? Co przemawia za tym, żeby się w ten sposób zabezpieczyć?

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie ma zabezpieczać na wypadek, gdyby losowe zdarzenia uniemożliwiły kredytobiorcy spłatę zobowiązania w terminie. W zależności od wykupionego pakietu dotyczy to sytuacji takich jak utrata pracy, trwałe inwalidztwo uniemożliwiające pracę zarobkową, a nawet śmierć kredytobiorcy.

W takich przypadkach zaciągnięty kredyt zostaje spłacony z uzbieranych na ubezpieczenie pieniędzy, muszą być jednak do tego spełnione pewne warunki. Poniesiona szkoda musi zostać udowodniona, musi ona też być niezawiniona przez samego poszkodowanego.

Czy obowiązkowo trzeba ubezpieczyć kredyt?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto na początku zastanowić się nad innym – co właściwie oznacza, że ubezpieczenie jest obowiązkowe? Otóż o obowiązkowym ubezpieczeniu najczęściej mówimy wtedy, gdy do jego wykupienia jesteśmy zobligowani przez prawo. Taki obowiązek może nakładać na nas ustawa lub ratyfikowana przez Polskę umowa międzynarodowa.

W tym rozumieniu ubezpieczenie kredytu, w przeciwieństwie na przykład do OC pojazdu, nie jest obowiązkowe. Żaden przepis nie nakłada na konsumenta obowiązku ubezpieczenia kredytu. Może to natomiast być wymóg nałożony przez bank.

Czy do takiego wymogu musimy się bezwzględnie dostosować? Każdy konsument rynku finansowego ma prawo zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu w każdym momencie, również już podczas obowiązywania umowy. Bank jednak w takiej sytuacji prawdopodobnie postara się o jakiś rodzaj rekompensaty i nałoży dodatkowe opłaty. W sumie więc nie skorzystamy na takiej opcji.

Czy warto wykupić ubezpieczenie?

W przypadku niektórych ofert zatem jesteśmy zobligowani do wykupienia ubezpieczenia. Oczywiście, jeżeli nie jest nam to na rękę, możemy poszukać takiej oferty kredytowej, która nie będzie nakładać na nas tego wymogu. Ale czy to będzie dla nas lepsze?

Na pewno warto zastanowić się, dlaczego banki nakładają na klientów taki wymóg. Otóż udzielanie kredytów zawsze wiąże się dla banku z pewnym ryzykiem. Ubezpieczenie pozwala to ryzyko zminimalizować. Ubezpieczenie jest więc korzystne dla banku i stanowi alternatywę do innych rodzajów zabezpieczeń.

Czy jednak ubezpieczenie jest korzystne z punktu widzenia kredytobiorcy? Oczywiście banki stawiając wymóg wykupienia ubezpieczenia, mają na celu zabezpieczenie własnych interesów, ale również klient korzysta na ubezpieczeniu. Nie sposób przewidzieć wszystkich okoliczności, jakie mogą się przydarzyć podczas okresu kredytowania, zwłaszcza jeśli zaciąga się zobowiązanie długoterminowe. Nawet jeśli obecnie mamy stałe źródło zarobku, nie jest powiedziane, że będzie tak również za rok czy dwa.

Wykupienie ubezpieczenia kredytu leży więc również w naszym interesie. Ogranicza ryzyko i sprawie, że możemy do spłaty podejść na spokojnie, bez obawy o to, co może przynieść przyszłość w kontekście naszej wypłacalności.

Kredyt walutowy – kto może dostać kredyt w obcej walucie?

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu kredyty walutowe cieszyły się bardzo dużą popularnością. Jednak w związku z wieloma kontrowersjami, wprowadzone zostały regulacje ograniczające możliwość przyznawania zobowiązań w obcej walucie. Sprawdzamy, co mówią obecne przepisy.

Continue reading „Kredyt walutowy – kto może dostać kredyt w obcej walucie?”

Kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna – co jest bardziej opłacalne?

Wiele osób uznaje pożyczkę i kredyt za pojęcia tożsame – synonimy określające identyczne produkty. Jest to błąd, ponieważ kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to dwie różne, całkowicie osobne oferty. Jakie konkretnie są różnice? Kiedy warto sięgnąć po kredyt hipoteczny, a kiedy po pożyczkę hipoteczną?

Czym charakteryzuje się kredyt hipoteczny?

Czym właściwie jest kredyt hipoteczny? To popularny produkt finansowy oferowany przez banki, który przeznacza się na zakup nieruchomości – mieszkania, domu czy działki budowlanej, czasem także na remont. Może być udzielany na wysokie kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad miliona – oczywiście jego wysokość będzie zależała od zdolności kredytowej klienta. Najczęściej jest przyznawany na wiele lat, a bank dokładnie weryfikuje kredytobiorcę, jak również musi szczegółową wiedzę, na co zostaną przeznaczone pieniądze.

Czym jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna to coś zupełnie innego niż kredyt hipoteczny. Przede wszystkim może być udzielana zarówno przez banki, jak i firmy pozabankowe, dodatkowo zalicza się do finansowania niecelowego. To oznacza, że pieniądze można wydać na cokolwiek i nie ma konieczności powiadamiania instytucji finansowej, co chcemy z nimi zrobić. Wysokość pożyczki także będzie uzależniona od naszej zdolności kredytowej, a w bankach weryfikacja jest zdecydowanie większa niż w przypadku firm pozabankowych. Podobnie jak przy kredycie, pożyczka hipoteczna także zabezpieczana jest hipoteką. Okres kredytowania może wynieść nawet 25 lat

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Z opisów wynika, że oba te produkty są bardzo podobne, jednak różnice między nimi, choć niewielkie, są znaczące. Pożyczka hipoteczna jest zobowiązaniem niecelowym, czyli nie trzeba zgłaszać bankowi, na co wydane zostaną pieniądze. Dodatkowo wysokość pożyczki z założenia jest mniejsza niż przy kredycie. Zazwyczaj zamyka się w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć wiele będzie zależało od wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie (max. do 70%). Często wymagane są także dodatkowe zabezpieczenia, co wlicza się do kosztów dodatkowych.

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony do kupna mieszkania lub domu, a to sprawia, że można zyskać naprawdę wysokie kwoty, jeżeli nasza zdolność kredytowa jest odpowiednio wysoka. Oprócz tego pieniądze nie mogą zostać wykorzystanie w innym celu niż zakup czy budowa nieruchomości, czasem zezwala się też na remont czy adaptację.

Istotną różnicą między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną będzie także wysokość oprocentowania. W przypadku pożyczki jest ono zazwyczaj wyższe niż przy kredycie, co wiąże się z większym ryzykiem, zwłaszcza gdy mowa jest o pożyczkach pozabankowych. Mimo wszystko zarówno kredyty, jak i pożyczki hipoteczne w porównaniu z innymi produktami finansowymi na rynku, mają jedne z niższych oprocentowań.

Kiedy wybrać kredyt hipoteczny, a kiedy pożyczkę hipoteczną?

Wybór danego produktu finansowego oferowanego przez bank będzie zależał od tego, na czym nam zależy. Kredyt hipoteczny jest trudniej dostać i trzeba się liczyć ze znacznie większymi wymaganiami do spełnienia, razem z przedstawieniem całej dokumentacji związanej z nieruchomością. Można za to otrzymać zdecydowanie więcej pieniędzy i na całkiem korzystnych warunkach.

Pożyczkę hipoteczną dostać można trochę łatwiej, choć jako że zabezpieczeniem jest hipoteka, koniecznie należy przedstawić wpis do księgi wieczystej. Wymagań jest jednak mniej, ale i kwota możliwa do uzyskania nie jest zbyt wysoka. To sprawia, że pożyczka hipoteczna nie nadaje się zbytnio do zakupu nieruchomości. Można za jej pomocą zrobić remont, kupić samochód czy wyjechać na wakacje, ewentualnie jeżeli nasz wkład własny jest na tyle duży, że brakuje nam tylko niewielkiej kwoty do zakupu mieszkania czy domu, również i w ten sposób wykorzystać pieniądze.

Jeżeli zależy nam na zakupie nieruchomości i chcemy skupić się na tym, kredyt hipoteczny będzie lepszym rozwiązaniem. Gdy chcemy mieć więcej swobody, a zakup mieszkania nie jest naszym celem, pożyczka hipoteczna może być lepsza nawet od standardowego kredytu gotówkowego, zwłaszcza z racji niższego oprocentowania.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są niezbędne?

Staranie się o kredyt hipoteczny zwiąże się przede wszystkim z dużą ilością dokumentacji koniecznej do przedstawienia w banku. Co konkretnie będzie potrzebne? W artykule przedstawiamy listę dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny.

Jakie dokumenty osobiste są potrzebne?

Idąc do banku, podstawą będzie wypełniony wniosek, w którym zawrzemy wszystkie informacje, zarówno związane z danymi osobistymi, dochodem, celem, jak i potrzebną kwotą. Do tego rzecz jasna należy dołączyć szereg innych dokumentów, w tym tych potwierdzających naszą tożsamość. Standardowo potrzebny będzie tutaj dowód osobisty, ewentualnie drugi dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy). Będąc w związku małżeńskim, może się przydać skrócony akt małżeństwa, a gdy dodatkowo posiadamy dzieci, także akt urodzenia dziecka. Jeżeli jesteśmy po rozwodzie albo mamy zasądzoną rozdzielność majątkową, także trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty (umowa rozdzielności majątkowe lub wyrok rozwodowy).

Jakie dokumenty związane z dochodem do kredytu hipotecznego?

Kolejną ważną rzeczą jest przedstawienie swojego dochodu, który będzie podstawą do wyliczenia zdolności kredytowej. Najczęściej oczekuje się tutaj zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy czy oświadczenie pracodawcy. Wymagane jest także okazanie PIT-u z ostatniego roku lub dwóch lat, a także zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach. Trzeba też przygotować pełen wyciąg z konta bankowego z ostatniego roku.

Będąc na umowie cywilnoprawnej, zazwyczaj dodatkowo oczekuje się umów potwierdzających wykonanie zleceń i rachunki z umów. Przy prowadzonej działalności gospodarczej jest więcej wymagań i trzeba przedstawić REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkami. Oprócz tego przedsiębiorca musi okazać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, złożyć oświadczenie, a także przedstawić wyciąg z konta firmowego.

W zależności od formy rozliczeniowej należy okazać PIT 36 lub PIT 36L i PIT/B dla Księgi Przychodów i Rozchodów, PIT 28 dla rozliczających się ryczałtem i PIT 16A dla tych, którzy rozliczają się kartą podatkową.

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego – co potrzeba?

Chcemy kupić nieruchomość z rynku wtórnego – co będzie nam do tego potrzebne? Przede wszystkim należy przygotować umowę przedwstępną ze zbywającym, dodatkowo odpis z księgi wieczystej oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości przez zbywającego. Potrzebny będzie także wypis z ewidencji gruntów oraz zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami. Bank wymaga także wyceny nieruchomości, aby ocenić jej wartość rynkową.

Dokumenty i kalkulator

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego – co potrzeba?

W przypadku rynku pierwotnego sytuacja wygląda podobnie jak przy rynku wtórnym. Są jednak pewne różnice i oprócz wyżej wymienionych dokumentów (umowa przedwstępna, wypis z rejestrów gruntów i odpis księgi wieczystej), potrzebne będą też inne. Przede wszystkim należy wymienić tu dokumenty związane z deweloperem: umowę deweloperską, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera, wydruk z CEIDG z NIP i REGON, a także pełnomocnictwa dewelopera.

Jeżeli chodzi o dokumenty związane z nieruchomością, potrzebne będzie pozwolenie na budowę, zaświadczenie o zakończeniu budowy. Kredytobiorca musi także przedstawić potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, a jak kupujemy dom, to także potwierdzony dostęp do drogi. Potrzebna będzie decyzja podziałowa działek oraz potwierdzenie powierzchni użytkowej nieruchomości przez rzuty.

Zakup działki budowlanej i potrzebne dokumenty

Gdy kupujemy działkę budowlaną i dopiero planujemy budowę domu, wówczas trzeba złożyć zupełnie inne dokumenty. Potrzebny będzie więc wypis aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu, a także decyzja o warunkach zabudowy, co potwierdzi możliwość postawienia domu. Jeżeli chcemy budować na terenie objętym ochroną zabytków, wówczas może być nam potrzebne pozwolenie konserwatora zabytków.

Poza tym trzeba przygotować umowę przedwstępną, a także dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego. Dodatkowo także akt notarialny i wypis z ewidencji gruntów. Przy samej budowie potrzebny będzie jeszcze projekt budowlany, kosztorys i harmonogram prac budowlanych. Trzeba się także liczyć z tym, że bank będzie chciał na bieżąco kontrolować postępy i mieć dostęp do dziennika budowy oraz umów z wykonawcami.

Często konieczne są także zdjęcia zarówno budynku, jego wnętrza, jak i otoczenia. Chodzi tutaj o tablice budowy (mieszkania i domy w trakcie budowy), potwierdzenie dostępu do drogi (domy), a także zdjęcia każdego pomieszczenia, klatki schodowej (mieszkania) oraz tabliczki z numerem budynku.