Zdolnośćkredytowa dla przedsiębiorcy

Co wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Nie raz spotykaliśmy się z terminem zdolności kredytowej. Można rzec, że w większości przypadkach osoby, które zamierzają wziąć kredyt na jakiejś zapotrzebowanie, są weryfikowane i banki itp. sprawdzają ich bazy. Jednakże w przypadku działalności gospodarczej możemy mieć do czynienia z radykalnym wymogiem, która może uwzględniać więcej punktów przy obliczaniu zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule powiemy, co wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy, a także podpowiemy, kto może ją otrzymać.

Kto może otrzymać kredyt z poprawną zdolnością kredytową?

Większość banków oraz firm pozabankowych w swoich ofertach przedstawiają konkretne wymagania. W niektórych przypadkach osoby poszukują odpowiednich parabanków, które nie wymagają zdolności kredytowej, ponieważ ich sytuacja finansowa jest nieciekawa. Jednakże, jeśli mamy do czynienia z instytucjami bankowymi, które cieszą się wysoką popularnością, mogą posiadać specjalistyczny system obliczeniowy przy zdolności kredytowej, aby kredytobiorca mógł sukcesywnie wziąć kredyt. Kto może otrzymać kredyt z odpowiednią zdolnością kredytową? Wiadomą sprawą jest wymagany wiek, konkretne dochody itp., jednakże w tej części artykułu chcę się skupić na konkretnych jednostkach, ponieważ w takich przypadkach zdolność kredytowa może być zróżnicowana. Pierwszymi osobami, które mogą wziąć kredyt, są klienci indywidualni, którzy spełnili odpowiednie wymagania i ich zdolność kredytowa odpowiada normom bankowym. Drugimi osobami są przedsiębiorcy, którzy posiadają małe, bądź duże firmy. W przypadku małych działalności gospodarczej ich zdolność kredytowa jest szczególnie brana pod uwagę. Dlaczego? Jeśli przedsiębiorca niedawno otworzył swoją działalność, a potrzebuje wziąć kredyt na jakiejś zapotrzebowanie, to w tym celu bank musi zweryfikować jego dane oraz dane firmy i dokładnie obliczyć zdolność kredytową.

Co wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Jeśli przedsiębiorca zamierza wziąć kredyt na jakiejś zapotrzebowanie np. zaopatrzenie w nowoczesne sprzęty itp., musi znaleźć odpowiedni bank, który może udzielić mu kredytu. Może to zrobić drogą elektroniczną, ale zalecane jest udanie się do konkretnej instytucji bankowej, ponieważ przedsiębiorca może mieć pewność, że najważniejsze dane zostały prawidłowo podane. Co wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy? Na wyliczenie zdolności kredytowej wpływa wiele czynników tj. umowa o pracę na czas nieokreślony, wszystkie formy księgowości – w tym Książka Przychodów i Rozchodów itp., zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie, deklaracje podatkowe itp.

Czy można poprawić zdolność kredytową firmy?

W przypadku małych firm przedsiębiorca może poprawić swoją zdolność kredytową, jeśli jego przychód przez ostatni czas uległ zwiększeniu. Jednakże niektórzy właściciele działalności gospodarczej stosują innego rodzaju zabezpieczeń finansowych tj. ubezpieczenie kredytu, aby ich finanse nie były w pewnym stopniu ograniczane. Ponadto można także korzystać z innej formy zabezpieczenia tj. gotówka, lokaty, papiery wartościowe itp., które także mogą zapewnić sukcesywną weryfikację podczas obliczania zdolności kredytowej przez banki.  • Nie wydaje mi się, że w krótkim czasie przedsiębiorca może poprawić swoją zdolność kredytową. Moim zdaniem banki patrzą na to, jaki jest constans. Sprawdzają nawet kilka lat wstecz. Nie mówiąc o tym, że dla nich ważne jest to, jak długo firma jest na rynku. Tak więc nawet na niekorzyść może wyjść, gdy nagle będą jakieś dziwne działania, typu zakup papierów wartościowych za nadmiar wpływów.

  • No przyznam, że nie wiedziałam, że aż tyle rzeczy wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Teraz to już sama nie wiem, czy dostanę ten kredyt…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *