Kredyt na dom

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są niezbędne?

Staranie się o kredyt hipoteczny zwiąże się przede wszystkim z dużą ilością dokumentacji koniecznej do przedstawienia w banku. Co konkretnie będzie potrzebne? W artykule przedstawiamy listę dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny.

Jakie dokumenty osobiste są potrzebne?

Idąc do banku, podstawą będzie wypełniony wniosek, w którym zawrzemy wszystkie informacje, zarówno związane z danymi osobistymi, dochodem, celem, jak i potrzebną kwotą. Do tego rzecz jasna należy dołączyć szereg innych dokumentów, w tym tych potwierdzających naszą tożsamość. St|ardowo potrzebny będzie tutaj dowód osobisty, ewentualnie drugi dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy). Będąc w związku małżeńskim, może się przydać skrócony akt małżeństwa, a gdy dodatkowo posiadamy dzieci, także akt urodzenia dziecka. Jeżeli jesteśmy po rozwodzie albo mamy zasądzoną rozdzielność majątkową, także trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty (umowa rozdzielności majątkowe lub wyrok rozwodowy).

Jakie dokumenty związane z dochodem do kredytu hipotecznego?

Kolejną ważną rzeczą jest przedstawienie swojego dochodu, który będzie podstawą do wyliczenia zdolności kredytowej. Najczęściej oczekuje się tutaj zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy czy oświadczenie pracodawcy. Wymagane jest także okazanie PIT-u z ostatniego roku lub dwóch lat, a także zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach. Trzeba też przygotować pełen wyciąg z konta bankowego z ostatniego roku.

Będąc na umowie cywilnoprawnej, zazwyczaj dodatkowo oczekuje się umów potwierdzających wykonanie zleceń i rachunki z umów. Przy prowadzonej działalności gospodarczej jest więcej wymagań i trzeba przedstawić REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkami. Oprócz tego przedsiębiorca musi okazać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, złożyć oświadczenie, a także przedstawić wyciąg z konta firmowego.

W zależności od formy rozliczeniowej należy okazać PIT 36 lub PIT 36L i PIT/B dla Księgi Przychodów i Rozchodów, PIT 28 dla rozliczających się ryczałtem i PIT 16A dla tych, którzy rozliczają się kartą podatkową.

Zakup nieruchomości z rynku wtórnego – co potrzeba?

Chcemy kupić nieruchomość z rynku wtórnego – co będzie nam do tego potrzebne? Przede wszystkim należy przygotować umowę przedwstępną ze zbywającym, dodatkowo odpis z księgi wieczystej oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości przez zbywającego. Potrzebny będzie także wypis z ewidencji gruntów oraz zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami. Bank wymaga także wyceny nieruchomości, aby ocenić jej wartość rynkową.

Dokumenty i kalkulator

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego – co potrzeba?

W przypadku rynku pierwotnego sytuacja wygląda podobnie jak przy rynku wtórnym. Są jednak pewne różnice i oprócz wyżej wymienionych dokumentów (umowa przedwstępna, wypis z rejestrów gruntów i odpis księgi wieczystej), potrzebne będą też inne. Przede wszystkim należy wymienić tu dokumenty związane z deweloperem: umowę deweloperską, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera, wydruk z CEIDG z NIP i REGON, a także pełnomocnictwa dewelopera.

Jeżeli chodzi o dokumenty związane z nieruchomością, potrzebne będzie pozwolenie na budowę, zaświadczenie o zakończeniu budowy. Kredytobiorca musi także przedstawić potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, a jak kupujemy dom, to także potwierdzony dostęp do drogi. Potrzebna będzie decyzja podziałowa działek oraz potwierdzenie powierzchni użytkowej nieruchomości przez rzuty.

Zakup działki budowlanej i potrzebne dokumenty

Gdy kupujemy działkę budowlaną i dopiero planujemy budowę domu, wówczas trzeba złożyć zupełnie inne dokumenty. Potrzebny będzie więc wypis aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu, a także decyzja o warunkach zabudowy, co potwierdzi możliwość postawienia domu. Jeżeli chcemy budować na terenie objętym ochroną zabytków, wówczas może być nam potrzebne pozwolenie konserwatora zabytków.

Poza tym trzeba przygotować umowę przedwstępną, a także dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego. Dodatkowo także akt notarialny i wypis z ewidencji gruntów. Przy samej budowie potrzebny będzie jeszcze projekt budowlany, kosztorys i harmonogram prac budowlanych. Trzeba się także liczyć z tym, że bank będzie chciał na bieżąco kontrolować postępy i mieć dostęp do dziennika budowy oraz umów z wykonawcami.

Często konieczne są także zdjęcia zarówno budynku, jego wnętrza, jak i otoczenia. Chodzi tutaj o tablice budowy (mieszkania i domy w trakcie budowy), potwierdzenie dostępu do drogi (domy), a także zdjęcia każdego pomieszczenia, klatki schodowej (mieszkania) oraz tabliczki z numerem budynku.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *