Pogotowie Kredytowe

Pomoc kredytowa, porady, wskazówki

This content shows Simple View

wynosi

Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym?

Wymagany wkład własny, który wynosi minimum 20% to kwestia problematyczna dla wielu osób starających się o kredyt hipoteczny. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie dysponujemy wystarczającymi środkami na pokrycie wkładu własnego?…Roczny limit takich wpłat na IKE wynosi 300% prognozowanego w danym roku kalendarzowym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie można niestety korzystać z takich środków wspólnie z dzieckiem czy współmałżonkiem.
top