polskie banknoty

Ubezpieczenie kredytu – czy jest obowiązkowe?

Czy mamy obowiązek wykupić ubezpieczenie kredytu? Co przemawia za tym, żeby się w ten sposób zabezpieczyć?

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie ma zabezpieczać na wypadek, gdyby losowe zdarzenia uniemożliwiły kredytobiorcy spłatę zobowiązania w terminie. W zależności od wykupionego pakietu dotyczy to sytuacji takich jak utrata pracy, trwałe inwalidztwo uniemożliwiające pracę zarobkową, a nawet śmierć kredytobiorcy.

W takich przypadkach zaciągnięty kredyt zostaje spłacony z uzbieranych na ubezpieczenie pieniędzy, muszą być jednak do tego spełnione pewne warunki. Poniesiona szkoda musi zostać udowodniona, musi ona też być niezawiniona przez samego poszkodowanego.

Czy obowiązkowo trzeba ubezpieczyć kredyt?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto na początku zastanowić się nad innym – co właściwie oznacza, że ubezpieczenie jest obowiązkowe? Otóż o obowiązkowym ubezpieczeniu najczęściej mówimy wtedy, gdy do jego wykupienia jesteśmy zobligowani przez prawo. Taki obowiązek może nakładać na nas ustawa lub ratyfikowana przez Polskę umowa międzynarodowa.

W tym rozumieniu ubezpieczenie kredytu, w przeciwieństwie na przykład do OC pojazdu, nie jest obowiązkowe. Żaden przepis nie nakłada na konsumenta obowiązku ubezpieczenia kredytu. Może to natomiast być wymóg nałożony przez bank.

Czy do takiego wymogu musimy się bezwzględnie dostosować? Każdy konsument rynku finansowego ma prawo zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu w każdym momencie, również już podczas obowiązywania umowy. Bank jednak w takiej sytuacji prawdopodobnie postara się o jakiś rodzaj rekompensaty i nałoży dodatkowe opłaty. W sumie więc nie skorzystamy na takiej opcji.

Czy warto wykupić ubezpieczenie?

W przypadku niektórych ofert zatem jesteśmy zobligowani do wykupienia ubezpieczenia. Oczywiście, jeżeli nie jest nam to na rękę, możemy poszukać takiej oferty kredytowej, która nie będzie nakładać na nas tego wymogu. Ale czy to będzie dla nas lepsze?

Na pewno warto zastanowić się, dlaczego banki nakładają na klientów taki wymóg. Otóż udzielanie kredytów zawsze wiąże się dla banku z pewnym ryzykiem. Ubezpieczenie pozwala to ryzyko zminimalizować. Ubezpieczenie jest więc korzystne dla banku i stanowi alternatywę do innych rodzajów zabezpieczeń.

Czy jednak ubezpieczenie jest korzystne z punktu widzenia kredytobiorcy? Oczywiście banki stawiając wymóg wykupienia ubezpieczenia, mają na celu zabezpieczenie własnych interesów, ale również klient korzysta na ubezpieczeniu. Nie sposób przewidzieć wszystkich okoliczności, jakie mogą się przydarzyć podczas okresu kredytowania, zwłaszcza jeśli zaciąga się zobowiązanie długoterminowe. Nawet jeśli obecnie mamy stałe źródło zarobku, nie jest powiedziane, że będzie tak również za rok czy dwa.

Wykupienie ubezpieczenia kredytu leży więc również w naszym interesie. Ogranicza ryzyko i sprawie, że możemy do spłaty podejść na spokojnie, bez obawy o to, co może przynieść przyszłość w kontekście naszej wypłacalności.  • Jak dobrze kojarzę, to ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Moja siostra chyba musiała ubezpieczyć, ale to dlatego, że miała niski wkład własny, nie dziwię się, że bank się chroni.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *